Krav om politiattest i Friskis&Svettis Molde

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk
idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.


I Friskis&Svettis Molde blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med:

Anne Hysøy

e-post:
annehusøy@hotmail.com

telefon:
45 47 13 15 eller hennes stedfortreder:

Ragnfrid Vikhagen Solbu


e-post: ragnfrid.vikhagen@gmail.com  

telefon: 95 87 68 65


Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser
overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden
om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og
undertegnes av begge. Anne Husøy sender søknaden til politiet.


2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke
til idrettslaget.


3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Anne Husøy.


Friskis&Svettis Molde skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.Med vennlig hilsen

Styret i Friskis&Svettis Molde


Sist endret av: Ida Westgaard. Sist endret dato/tid: 18.01.2018 15:44:05

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #95